Be different

Spring/ Summer 2018 Shoe Trends: Sandals with SocksMódní trendy udávají přehlídky slavných návrhářů a jejich, někdy, výstřední kombinace. Řekněte sami…Když listujete časopisem, nebo projíždíte internet, kolikrát narazíte na něco opravdu nevšedního, co na jednu stranu nevypadá zle, ale je tu TA jedna otázka, nosili by jste to také?
V mém dnešním článku jsem se zaměřila na, ne tak úplně nový hot trend “ponožky a podpatky”.
Pokud se rozhodnete tento trend ukázat světu, buďte připravené na zvídavé pohledy kolemjdoucích a možná dotěrné otázky kamarádů či známých. Nošení této výstřednosti jde totiž ruku v ruce s sebevědomím. Nebát se vyjádřit svůj styl. “Mít na to koule”.
Osobně se musím přiznat, že ač tento trend velmi obdivuji, nikdy jsem si taktoChunky-heel mules. White patent leather with thick black elastic strap. Heather grey socks. -MB nevyšla. A proč vlastně ne? No, pokud pendlujete mezi prací a domovem, není to zrovna ta správná příležitost…Řekla bych. To ale neznamená, že zrovna já bych se bála oněch dotazů a pohledů, které jsou mi tak nějak jedno. Dokážu se s tím poprat a stát si za svým.
Ponožky v podpatcích jste mohli zaznamenat u světoznámých návrhářů jako je Gucci, Miu Miu, Burberry a mnozí další, kteří udali tento trend také pro rok 2018. Na přehlídkových molech hrály nohy modelek všemi barvami ponožek. Kreativitě se opravdu meze nekladly. A pokud stále hledáte inspiraci, stačí nahlédnout na street style fashion. Móda totiž není o tom, co nám velcí módní guru předepisují. Jde především o vyjádření sama sebe.
Vogue's Ultimate Shoe Trend Guide Spring/Summer 2018 | British Vogue
Fashion trends are given by famous fashion designers and their, sometimes, eccentric combinations. Tell yourself…When you browse the magazine or you browse the internet, how many times do you find something really unusual, which does not look bad on one side, but there is ONE question, would you wear it?
In my current article, I focused on a not-so-hot trend of “socks and heels”.
If you decide to show this trend to the world, be prepared for inquisitive views of passersby and perhaps intursive questions of your friends. Wears this eccentricity goes hand in hand with self-confidence. Do not be afraid to express your style.
Personally, I have to admit that although I admire this trend, I never wore it. And why not? Well, if you balance between work and home, it’s not the right opporutnity…I would say. But that doesn’t mean that I would just be afraid of those questions and views, I simply don’t care. I can fight this and stay behind yours.
You could record this trend by wellknown designers such as Gucci, Miu Miu,Burberry and many others who made this trend for 2018. On the shows, the model’s legs played with many colours of these socks. Creativity has not really been imposed. And if you’re still looking for isnpiration, just look at street style fashion. Fashion is not about what the great fashion gurus prescribe. It is primarily about expressing yourself.
MY FASHION TRICKS: Street style: Amazing shoes!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *